top of page

Programs & Events

Public·96 members

Rumunsko Slovensko prenos 12 novembra 2023 Živý prenos


24. 6. 2022 — Slovensko zdoláva Rumunsko gólom Grigera z nadstaveného času ... ONLINE prenos zo štvrťfinále MS v malom futbale: Slovensko - Maďarsko.


Davis Cup Priamy prenos môžete sledovať na Šport RTVS. Daviscupové stretnutie Slovensko – Rumunsko otvoria slovenská dvojka Norbert Gombos a rumunská jednotka Nicholas ... SAIA, n. o. - RumunskoOficiálny názov štátu: Rumunsko / Romania (rum. ) / Romania (angl. )Hlavné mesto: Bukurešť / Bucureşti (rum. ) / Bucharest (angl. )Úradný jazyk: rumunčinaRozloha: 238. 391 km2Počet obyvateľov: 19, 2 mil. Administratívne členenie: 41 žúp, 263 miest, 2. 685 strediskových obcí, 13. Miesto dodania sl... - PFS a) zákona o DPH,; ak ide o služby - stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku zatriedené v sekcii F Klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), platí prenos ... Continental je partnerom spoločného podniku v Slatine a vlastní distribučné centrum pneumatík pre východnú Európu riadené z Săcălaz. Spoločnosť Continental mala v roku 2013 viac ako 13 000 zamestnancov v 190 pobočkách a 35 krajinách. Výrobná hala Brašov Pre vykurovanie výrobnej haly v Brašove, ktorá sa rozkladá na ploche cca 22 000 m2, zvolili špecialisti Hoval riešenie vo forme 3 vysoko účinných kotlov CompactGas (1000) s účinnosťou 96%. Práve tento typ zariadenia zabezpečuje nízke náklady na vykurovanie celého závodu, spoľahlivosť a vysokú flexibilitu. Aké boli hlavné dôvody použitia kotla Hoval CompactGas (1000), ktoré presvedčili Continental zvoliť toto riešenie? Ekologický aspekt Aj napriek tomu, že je kotol CompactGas klasifikovaný ako nízkoteplotný kotol, vďaka jeho inteligentnému dizajnu a tepelnému výmenníku aluFer® sú jeho hodnoty emisií CO2 a NOx porovnateľné s výsledkami kondenzačných kotlov. v. i. v partnerskej spolupráci občianskym združením Sme Spolu a Nadáciou Milana Šimečku. Projektu udelila záštitu aj Slovenská komisia pre UNESCO. Štyri hlavné ciele projektu:podporiť prenos ukrajinského nehmotného kultúrneho dedičstva na vysídlené ukrajinské komunity žijúce na Slovensku a zvýšiť kapacity vysídlených ukrajinských komunít;prehĺbiť vedomostnú základňu o potrebách vysídlených komunít na ochranu živého dedičstva pri včasnom začlenení do spoločnosti;vypracovať materiál o dobrej praxi, ktorý bude možné využiť aj v iných prostrediach;zvýšiť povedomie a zviditeľniť ochranu ukrajinského ICH pre vysídlené komunity. Slovensko do 21 rokov zdolalo po obrate Rumunsko - Sportnet 7. 6. 2022 — SENEC. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov dnes odohrala prípravné stretnutie proti rovesníkom z Rumunska. Continental V roku 2013 otvorila skupina Continental Group novú továreň v Ghimbav, Brasov v Rumunsku. Rumunsko · Rusko · Slovensko · Taliansko · Turecko · Veľká Británia ... Rumunsko: Online prenos z ME futbalistov do 19 rokov - Športky 24. 6. 2022 — TRNAVA - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov zvíťazila v piatkovom zápase A-skupiny na domácich majstrovstvách Európy nad ... 285 obcíMena: Leu (RON) Rumunsko je domovom mnohých krásnych hradov, z ktorých najznámejší Bran inšpiroval írskeho spisovateľa Brama Stokera k opísaniu Draculovho sídla. V Rumunsku sa narodilo viacero významných osobností, ktorých vynálezy obohatili ľudstvo, napríklad Nicolae Paulescu (inzulín), Petrache Poenaru (plniace pero), či Anastase Dragomir (predchodza katapultovacieho sedadla v lietadle). Palác, v ktorom zasadá rumunský parlament – Palatul Parlamentului – je druhou najväčšou administratívnou budovou na svete (predčil ho iba americký Pentagon). Vysokoškolské vzdelávanie Vysokoškolské vzdelanie v Rumunsku poskytujú štátne a súkromné inštitúcie, ktoré zahŕňajú univerzity, akadémie, polytechniky a inštitúty. V rámci projektov sa budú realizovať workshopy týkajúce sa ukrajinského nehmotného kultúrneho dedičstva pre ukrajinské komunity a aj širokú verejnosť v Bratislave a v regiónoch Slovenska (35 workshopov realizovaných organizáciami SME Spolu a o. z. a Nadácia Milana Šimečku). Druhým typom aktivít bude organizácia piatich podujatí s tematikou ukrajinského živého dedičstva (SME Spolu, o. ). Výstupom z týchto aktivít budú, okrem iného, aj dva propagačné filmy. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. Rumunsko - Preprava do Rumunska - Raben Slovakia Rumunsko. SPÁJAME EURÓPU. 9 Skôr, ako budú Vaše osobné údaje prenesené mimo EHP, Skupina Raben vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečila, že takýto prenos ... Podmienky prijatia na štúdium Občania EÚ sú v prípade uchádzania sa o štúdium na rumunských vysokých školách prijímaní za rovnakých podmienok ako rumunskí občania a platia rovnaké poplatky za štúdium ako rumunskí študenti. Občania EÚ, ktorí majú záujem o štúdium na rumunských vysokých školách, musia mať k dispozícii: - dokument potvrdzujúci slovenské štátne občianstvo - maturitné vysvedčenie v prípade uchádzačov o bakalárske štúdium - bakalársky diplom v prípade uchádzačov o magiserské štúdium - magisterský diplom v prípade uchádzačov o doktorandské štúdium Postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium si stanovujú jednotlivé vysoké školy individuálne, viac informácií je možné získať priamo od konkrétnych programových adminisrátorov. Pred podaním prihlášky musí byť stupeň štúdia uznaný Národným centrom uznávania a rovnocennosti diplomov (CNRED) Ministerstva školstva a výskumu, podľa postupov uvedených na https://cnred. Luxembursko : Slovensko živý prenos 16 októbra 2023 15. 10. 2023 — přenos 1. kola tenisového turnaje okruhu WTA (Kluž, Rumunsko) O2TV Sport4 Zajtra15:00 WTA250: Transylvania OpenPřímý přenos 1. kola ... Akademický rok sa začína prvým októbrovým týždňom. Keďže rumunské vysoké školy sú autonómne, môžu samé rozhodovať o akademickom rozvrhu. Každý akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov a každý semester trvá 14 týždňov. Skúšky (ústne alebo písomné) sa konajú na konci každého semestra. Obdobie pre opakovanie skúšok je zvyčajne naplánované pred začiatkom nového akademického roka. V Rumunsku existujú tri multikultúrne a viacjazyčné univerzity poskytujúce vysokoškolské vzdelanie národnostným menšinám: Univerzita Babes-Bolyai v Kluži ponúka kurzy v rumunčine, maďarčine a a nemčine; Lekárska a farmaceutická univerzita v Tirgu-Mures a Univerzita umenia v Tirgu-Mures punúkajú kurzy v rumunčine a maďarčine. zorganizuje do 12 participatívnych workshopov/stretnutí zameraných na zvýšenie kapacít ukrajinských komunít, zorganizuje workshop na tému živého dedičstva v čase krízy a jeho úlohy pre organizácie pracujúce s utečencami a migrantmi. Dôležitou súčasťou aktivít bude aj participatívne mapovanie potrieb ochrany živého dedičstva u vysídlených komunít. Na základe výskumu pripraví ÚESA SAV, v. aj materiál prezentujúci osvedčené postupy ochrany živého dedičstva u vysídlených komunít, ktoré by mohli byť prenesené do iných prostredí (v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku). Ekonomický aspekt Nižšie počiatočné investície v porovnaní s kondenzačnými kotlami boli rozhodujúce. Súčasne vysoká účinnosť prevádzky v porovnaní s ostatnými nízkoteplotnými kotlami a to vďaka použitiu patentovaného tepelného výmenníka aluFer®. Ďalšie aspekty Tepelný výmenník aluFer® umožňuje až 5 krát vyšší prenos tepla, čo robí tento kotol kompaktnejším v porovnaní s inými nízkoteplotnými kotlami. Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom zameraní a type školy vzájomne uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu vrátane vysokoškolského štúdia. Časti štúdia absolvované na vysokých školách ako aj diplomy vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku potvrdené príslušnými školskými dokladmi sa vzájomne uznávajú, ak je dĺžka štúdia rovnaká a ak je obsah štúdia podobný. Začali sme nový projekt UNESCO zameraný na podporu a ochranu živého dedičstva komunít vysídlených z Ukrajiny – UESAProjekt „To get together“ – Zvyšovanie kapacít komunít vysídlených z Ukrajiny žijúcich na Slovensku prostredníctvom živého dedičstva sa koncentruje na úlohu živého dedičstva v každodennom živote ľudí, ktorí ušli z Ukrajiny z dôvodu vojny. Rovnako dôležitou súčasťou je aj ochrana živého dedičstva vysídlených komunít. Projekt vychádza z výsledkov aplikovaného výskumu „Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny v piatich krajinách: Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko“, ktorý sa realizoval v období od apríla 2022 do decembra 2023 aj na Slovensku. Na záver ide do akcie reprezentácia do 16 rokov, Ďuriš 10. 8. 2022 — augusta o 15.00 h: Slovensko - Fínsko. štatistický prenos, video prenos. 16. augusta o 19.30 h: Rumunsko - Slovensko. štatistický prenos, video ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page